MİSYON-VİZYON

MİSYON
Misyonumuz Üniversitemizde tüm çalışanların ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak bu alanda proaktif yaklaşımla hareket eden, öncü ve yenilikçi bir Üniversite olmaktır.

VİZYON
Vizyonumuz İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun bir şekilde yerine getirmek, farkındalık oluşturmak ve yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmaktır.
>