Anket Çalışmaları

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Sürekli İşçi kadrosunda görev yapmakta olan Güvenlik Personeline Koordinatörlüğümüz ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) işbirliği ile senkronlu olarak verilen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" sonunda katılımcılardan Eğitim Etkinliği Değerlendirme Anketini doldurmaları istendi.

26 Kasım 2020 tarihinde senkron, 2 Aralık 2020 tarihine kadar ise asenkron olarak dys.mu.edu.tr üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim programına ilişkin değerlendirme anketine buradan ulaşabilirsiniz. 

>