Üniversitemizde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini kapsayan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi", 28 Mart - 4 Nisan 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla (asenkron olarak) dys.mu.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazananlara Eğitim Belgesi düzenlendi. 

Son Güncelleme Tarihi : 08.07.2022 11:31 Okunma Sayısı : 315

Son Duyurular
>