Üniversitemiz Tüm Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile 15 Mayıs 2013 tarih 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta olan akademik, idari, sözleşmeli, sürekli işçi de dahil olmak üzere tüm statülerde çalıştırılan personele (tehlikeli sınıfta yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Sürekli İşçi kadrosundaki Güvenlik Personeli hariç); işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri konusunda Üniversitemiz personelini bilgilendirmek amacıyla hazırlanan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" 31 Ocak-21 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla (asenkron olarak) dys.mu.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan personel için Eğitim Belgesi düzenlendi. 

Son Güncelleme Tarihi : 23.06.2022 13:47 Okunma Sayısı : 360

Son Duyurular
>