İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi

Genel Bilgi

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 14 Şubat 2019 tarihinde imzalanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü” kapsamında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi verilecektir.
  •  
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli gibi İSG Profesyonellerinin sunacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri zorunlu hale gelmiş olup protokol kapsamında verilecek eğitimi alıp sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan işveren, işveren vekilleri veya ileride bu hizmetleri mevzuata uygun işyerlerinde yürütmek amacıyla katılım sağlayanlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevler (işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler ve tetkikler) hariç olmak üzere elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Kesin Kayıt Tarihleri

  • 18-21 Kasım 2019

Eğitim Tarihleri

  • 27-28 Kasım 2019

Eğitim Süresi

  • Eğitimin süresi toplam 16 saattir.

Eğitim Ücreti

  • 2019 yılı eğitim ücreti 200 TL’dir.
  • Banka Iban No: TR54 0001 0002 0135 7584 42 5004 (T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi)
  • Banka Hesabına eğitim ücreti yatırılırken açıklama kısmına T.C. Kimlik Numarası ile İşveren ve İşveren Vekili İSG Eğitim Ücreti yazılmalıdır.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

*Sınav sonucunda başarılı olanlara belgeleri yetkili kurumca verilecektir.
 
KESİN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimin İçeriği

 

EĞİTİM KONULARI
1. GENEL KONULAR
a) Çalışma mevzuatı (İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları)
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2. İş Kanunu
3. İlgili diğer mevzuat (5510 S. SSGSS Kanunu, 6098 S. Borçlar
    Kanunu vb.)
1 Saat
b) İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım
1. Güvenlik kültürü
2. Tehlike ve risk tanımı
3. Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır?
4. Risklerden korunma ilkeleri
2 Saat
c) İş kazası ve meslek hastalıkları ile sonuçları
1. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı ve bildirimi
2. İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması
3. İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti
4. İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları
5. Ramak kala olayların tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler
1 Saat
ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri. 1 Saat
2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARI İLE KORUNMA YÖNTEMLERİ
a) İşin yürütümü ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri
1. İş ekipmanları (Makineler ve el aletleri)
2. Elektrik
3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
4. Atık yönetimi
5. Elle kaldırma ve taşıma
6. Yükleme, boşaltma, istifleme ve depolama
7. Fiziksel faktörler (Titreşim, gürültü, termal konfor, radyasyon,
    aydınlatma, havalandırma vb.)
8. Kimyasal faktörler
9. Biyolojik faktörler
10. Ergonomik faktörler
11. İşyeri bina ve eklentileri
12. İşyerinde temizlik ve düzen
13. Ekranlı araçlarla çalışma
14. Sağlık ve güvenlik işaretleri
15. Acil durumlar
8 Saat
b) Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler
1. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
2. Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri
3. İlkyardım
4. Psikososyal risk etmenleri
5. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
2 Saat
c) Dokümantasyon
1. Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması
2. Acil durum planının hazırlanması
3. İSG eğitimlerinin belgelendirilmesi
4. Çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi
1 Saat
TOPLAM 16 Saat

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 İLETİŞİM:
İletişim Numaralarımız:
Tel1        : 0 252 211 1121
Tel2        : 0 252 211 5440
e-posta : isg@mu.edu.tr
Adres   : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi
              İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
              İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
              48000 Kötekli/MUĞLA

 

Son Güncelleme Tarihi : 28.11.2019 09:45:43 Okunma Sayısı : 3483

Son Duyurular
>